TEL: +32(0)14/70.13.92 – MAIL: WEBSITE@BBCONSULTANTS.BE

Boekhouding

Een boekhouding moet in de eerste plaats voldoen aan de wettelijke verplichtingen en vormvereisten volgens de boekhoud- en fiscale wetgeving. B&B kan u daarbij helpen en dit vanaf de start (set up) tot het uitvoeren van alle taken van A tot Z. We bieden flexibele oplossingen waar u kiest welke samenwerkinsgvorm best past : online boekhouden en zelf verrichtingen invoeren, online uw boekhouding opvolgen of alles uitbesteden.

Starten

Start vennootschap, onderneming (oprichting, ondernemingsloket,…) 

Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds

Aanvraag BTW-nummer

Opzetten rekeningplan

Definiëren en documenteren van waarderingsgrondslagen en – regels

Boekhouding

Boeken aan- en verkoopfacturen (inclusief e-invoicing) 

Voorbereiden van betalingen

Opmaken van verkoopfacturen

Boeken financiële verrichtingen (inclusief verwerken coda-bestanden)

Centralisatieboekingen

Periodieke en jaarlijkse journaalposten

Opstellen balans en resultatenrekening

Wettelijke verslagen

Opstellen jaarrekening

Neerlegging van de jaarrekening

Andere publicatieformaliteiten

Opstellen en bijhouden afschrijvingstabellen

Voorbereiden van de notulen

Bijhouden wettelijke boeken

Kwaliteitscontrole van de rekeningen

Voorbereiding periodieke rapportering

Bespreken en analyse van de resultaten

Inrichten van uw analytische boekhouding

Controle en assistentie van de medewerkers van de boekhoudafdeling

Bijstand bij contacten met banken

Consolidatie

Opstellen van de consolidatiebalans onder BE GAAP, NL GAAP, UK GAAP, FR GAAP, US GAAP, IFRS

Reconciliatie van intragroepstransacties

Conversie van locale financiële staten naar internationale rapportering

Fiscaliteit

B&B doet in de eerste plaats de operationele fiscaliteit voor directe en indirecte belastingen, maw het opstellen van de verschillende aangiften. Maar we adviseren u ook, door samen met u, te zoeken naar de meest optimale structuur van uw bedrijf of privé vermogen.

Operationele Fiscaliteit

Opstellen en indienen van de BTW aangifte en intracommunautaire opgaven 

Opstellen van de jaarlijkse BTW listing

Opstellen van intrastat aangiften

Begeleiding bij fiscale controles

Opstellen van de noodzakelijke bijlagen en documenten inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting

Berekenen van het te ontvangen/te betalen saldo

Opvolgen voorafbetalingen, fiscale planning 

Bijstaan bij allerhande fiscale verplichtingen

Advies

Vennootschapsbelasting

Personenbelasting

Optimalisatieberekeningen

Keuze van vennootschapsvorm

Begeleiden en structureren van fusies en overnames

Reorganisaties

Overlaten van de onderneming aan volgende generaties of derden

Managementvennootschappen

Structureren van vastgoedvennootschappen

Pensioenvorming

Opvolgings- en successieplanning

Bezoldigingstechnieken

Coaching van de ondernemer

B&B doet in de eerste plaats de operationele fiscaliteit voor directe en indirecte belastingen, maw het opstellen van de verschillende aangiften. Maar we adviseren u ook, door samen met u, te zoeken naar de meest optimale structuur van uw bedrijf of privé vermogen.

Een greep uit onze adviesverlening:

Costaccounting en budgetteringsystemen

Rapporteringssystemen (packages, eigen ontwikkelingen,….)

Business plannen

Opmaken en evaluatie van budgetten

Haalbaarheidsstudie voor belangrijke investeringen

Presentatie en evaluatie van de resultaten naar directie en aandeelhouders met aanbevelingen

Balanced scorecards , strategische planning

Opstellen van vergelijkende analyses, boordtabellen en kritische succesfactoren

Vergelijkende analyses van de onderneming

Waardebepaling van bedrijven

Onderhandelingen met potentiële kopers, – verkopers

Begeleiden van fusies en overnames

Advies inzake de financieringsproblematiek

Coördineren van bijkomende diensten: juristen, fiscalisten, revisoren, notaris

Website en ontwikkeling: Brandwolves.be