Close

Boekhouding

Een boekhouding moet in de eerste plaats voldoen aan de wettelijke verplichtingen en vormvereisten volgens de boekhoud- en fiscale wetgeving. B&B kan u daarbij helpen en dit vanaf de start (set up) tot het uitvoeren van alle taken van A tot Z.  We bieden flexibele oplossingen waar u kiest welke samenwerkinsgvorm best past : online boekhouden en zelf verrichtingen invoeren, online uw boekhouding opvolgen of alles uitbesteden.

Starten

 • Start vennootschap, onderneming (oprichting, ondernemingsloket,…) 
 • Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds 
 • Aanvraag BTW-nummer
 • Opzetten rekeningplan 
 • Definiëren en documenteren van waarderingsgrondslagen en – regels

Boekhouding

 • Boeken aan-  en verkoopfacturen  (inclusief e-invoicing) 
 • Voorbereiden van betalingen 
 • Opmaken van verkoopfacturen 
 • Boeken financiële verrichtingen  (inclusief verwerken coda-bestanden) 
 • Centralisatieboekingen 
 • Periodieke en jaarlijkse journaalposten 
 • Opstellen balans en resultatenrekening 
 • Wettelijke verslagen 
 • Opstellen jaarrekening 
 • Neerlegging van de jaarrekening
 • Andere publicatieformaliteiten 
 • Opstellen en bijhouden afschrijvingstabellen 
 • Voorbereiden van de notulen 
 • Bijhouden wettelijke boeken 
 • Kwaliteitscontrole van de rekeningen
 • Voorbereiding periodieke rapportering
 • Bespreken en analyse van de resultatenInrichting van uw analytische boekhouding 
 • Controle en assistentie van de medewerkers van de boekhoudafdeling 
 • Bijstand bij contacten met banken

Consolidatie

 • Opstellen van de consolidatiebalans onder BE GAAP, NL GAAP, UK GAAP, FR GAAP, US GAAP, IFRS
 • Reconciliatie van intragroepstransacties
 • Conversie van locale financiële staten naar internationale rapportering


Fiscaliteit

B&B doet in de eerste plaats de operationele fiscaliteit voor directe en indirecte belastingen, maw het opstellen van de verschillende aangiften. Maar we adviseren u ook, door samen met u, te zoeken naar de meest optimale structuur van uw bedrijf of privé vermogen.

Operationele Fiscaliteit

 • Opstellen en indienen van de BTW aangifte en intracommunautaire opgaven  
 • Opstellen van de jaarlijkse BTW listing 
 • Opstellen van intrastat aangiften 
 • Begeleiding bij fiscale controles 
 • Opstellen van de noodzakelijke bijlagen en documenten inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting
 • Berekenen van het te ontvangen/te betalen saldo 
 • Opvolgen voorafbetalingen, fiscale planning 
 • Opstellen formulieren en documenten o.a. fiches 
 • Bijstaan bij allerhande fiscale verplichtingen

Advies

 • Vennootschapsbelasting 
 • Personenbelasting 
 • Optimalisatieberekeningen 
 • Keuze van een vennootschapsvorm 
 • Begeleiden en structureren van fusies en overnames 
 • Reorganisaties
 • Overlaten van de onderneming aan volgende generaties of derden 
 • Managementvennootschappen 
 • Structureren van vastgoedvennootschappen 
 • Pensioenvorming 
 • Opvolgings- en successieplanning 
 • Bezoldigingstechnieken 

Coaching van de ondernemer

De boekhouding is niet alleen een wettelijk verplichting maar in de eerste plaats een krachtig beleidsinstrument. Het is onze taak om onze klanten te helpen dit  te gebruiken. Bovendien kunnen boordtabellen helpen om de onderneming beter te begrijpen en te sturen. Cijfers worden informatie ! Door te luisteren naar de behoefte van de klant en door de onderneming beter te begrijpen aan de hand van de boordtabellen en de boekhouding  kunnen we de ondernemer beter adviseren en fungeren als ondernemingscoach.  Op die manier wordt een passieve analyse een actief strategisch advies.

Een greep uit onze adviesverlening:

 • Costaccounting en budgetteringsystemen 
 • Rapporteringssystemen (packages, eigen ontwikkelingen,….) 
 • Business plannen
 • Opmaken en evaluatie van budgetten 
 • Haalbaarheidsstudie voor belangrijke investeringen
 • Presentatie en evaluatie van de resultaten naar directie en aandeelhouders met aanbevelingen
 • Balanced scorecards , strategische planning
 • Opstellen van vergelijkende analyses, boordtabellen en kritische succesfactoren 
 • Vergelijkende analyses van de onderneming
 • Waardebepaling van bedrijven 
 • Onderhandelingen met potentiële kopers, – verkopers 
 • Begeleiden van fusies en overnames 
 • Advies inzake de financieringsproblematiek 
 • Coördineren van bijkomende diensten: juristen,fiscalisten, revisoren, notaris