Close

23 juli 2020

Verlenging overbruggingsrecht

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben. Na de maanden maart, april, mei en juni, zal het vervangingsinkomen nu ook van toepassing zijn voor de maanden juli en augustus.

Voor wie?

Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.

De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.

Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, kunnen er een beroep op doen als ze de directe band tussen de onderbreking en COVID-19 met objectieve elementen kunnen aantonen.

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

Bijberoepers met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen. .

Wat krijg ik?

Je kan als zelfstandige in twee situaties het crisis-overbruggingsrecht aanvragen:

 • Zelfstandigen getroffen door sluitingsmaatregelen: automatisch recht juli en augustus.

Opgelet: 

 • Zelfstandigen onder Ministerieel Besluit van 23/3/2020: vanaf 8 juni vallen heel wat sectoren niet meer onder deze sluitingsmaatregelen
  • ‘Gedwongen sluiting’ indien nog tot 31/8 verplicht gesloten. Bijvoorbeeld A) Dancing, activiteiten georganiseerd voor >200 personen + B) zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van A).
 • Zelfstandigen niet meer getroffen door sluitingsmaatregelen, op voorwaarde van onderbreking minstens 7 opéénvolgende dagen in de maand

Nieuw:

 • Objectieve elementen voor te leggen: de gedwongen onderbreking is een onmiddellijk gevolg van Covid-19
  • Daling inkomsten, daling activiteiten, daling reserveringen, stijging aantal annuleringen, onderbroken leveringen, daling verkoop
  • Uitkering juli / augustus kan niet voor periode van jaarlijkse vakantie of men moet bewijzen dat onderbreking uitzonderlijk gelinkt is aan Covid-19
  • Onderbreking mag niet louter en alleen ingegeven zijn door beperkingen ten gevolge van maatregelen rond social distancing. 

De uitkering bedraagt :

 • Volle uitkering: 1.291,69 / met persoon ten laste 1.614,10
 • Halve uitkering: 645,85 / met persoon ten laste 807,05

Aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds.